Priser inkl. moms
Till kassan
Kundvagn
Antal varor 0 st
Summa 0,00 kr

Garantier

Garantitiden är beroende på vilket material det avser:

10 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på alla galvaniserade och övriga icke - lackerade stål-och metalldelar , som används som konstruktionselement .
5 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på lackerade metalldelar , gjutna plastdelar , nät och fasta plastpaneler ( HDPE och HPL) , konstruerad trä ( limträ ) och alla infästningar och anslutningar .
2 år mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på rörliga plast-och metalldelar.

Ovan garantier gäller ej vid följande:
- Om produkten är föremål för onormal användning /slitage eller vandalism och om produkten inte hanteras eller underhålls enligt rätt tillvägagångssätt.
- Om köparen inte utför dokumenterade kontroller och underhåll som styrs av tillverkarens informationsblad, allmänna riktlinjer och instruktioner för drift av lekredskapet på allmänna utrymmen.
- Vid naturligt slitage, missfärgning och ytkorrosion.
- Om produkten installeras och monteras på ett sätt som strider mot Timein NOVUMS anvisningar.
- Om produkten utsätts för miljö och miljökonsekvenser, som Timein Novum inte har kunnat förutse.
- Vid korrosionsskador i samband med att produkten direkt utsätts för saltvatten.

- Vid installation närmare än 200 meter från kusten, så halveras ovannämnda garantitider.
- Om produkten på något sätt används eller installeras tillsammans med andra produkter som ej är godkända av Timein NOVUM.
- Om köparen ej underrättar  Timein NOVUM om eventuellt fel inom två (2) månader från den dag felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av köparen.
- Om köparen bortser från att följa Timein NOVUMS anvisningar gällande reklamationer. 

Under garantitiden åtar sig Timein NOVUM att med egen bedömning antingen byta ut den defekta delen mot en ny eller reparera den defekta delen. I samband med att skada accepteras av Timein NOVUM och reparation eller utbyte av ny komponent, så ska den skickas till kund inom skälig tid. Den skadade eller utbytta delen måste returneras till Timein NOVUM vid begäran. Nya, utbytta eller reparerade delar omfattas av garantitid som täcker den period som är kvar från ursprungligt installerade delar och inte överskrider detta. Om krav accepteras så skickas reservdelar till kund på Timein NOVUMS bekostnad. För att göra anspråk på garantin, skall kund uppge garantisedel och originalkvitto eller faktura. På begäran är kund skyldig att lägga fram en kopia av handlingar som styrker hur kontroll och underhåll av lekredskapet har gjorts . Om en tvist rörande garanti uppstår ska den avgöras genom skiljedom på en plats beslutad av Timein NOVUM.

Nyheter

2012-08-02

Exempel nyhet 1

Här kan du lägga upp nyheter kontinuerligt som är knutet till ert företag eller produkter.
2012-08-02

Exempel nyhet 2

Det är publiceringsdatumet som styr vilken nyhet som hamnar överst, nyast kommer först.
Erbjudanden
En produktkategori som ni gärna vill ska få extra exponering.
Produktkategorin kan innehålla rabatterade eller nya varor till exempel.
För att komma till kategorin direkt via erbjudandet kan dem klicka på den här länken.
Senast inlagda produkter
4641120
Kluriga Kuben mini svart
3.790,00 kr
4641121_7
Kluriga kuben mini blå
3.790,00 kr
4641135
Ordna färger
2.190,00 kr